Wykreślanie lub wyznaczanie fałd

Podczas wykreślania lub wyznaczania fałd na tkaninie należy bardzo dokładnie wyznaczać punkty i łączyć je za pomocą linii. Nakładając na siebie punkty T1 na T3 i B1 na B3 oraz D1 na D3, składamy kolejne fałdy, fastrygujemy je na całej długości i bardzo starannie zaprasowujemy na mokro przez zaparzaczkę aż do zupełnego wysuszenia tkaniny. Dopasowanie w talii spódnicy plisowanej mechanicznie Z lewej strony arkusza wykreślić linię pionową. Wierzchołek oznaczyć literą T. Z punktów T i D wykreślić linie poziome w prawo; górna linia jest linią talii, a dolna — linią dołu. T* B wysokość bioder wyliczona poprzednio = 1 6,5 cm Z punktu B wykreślić linię poziomą w prawo, jest to linia bioder. Szerokość każdej fałdy jest już określona, ponieważ mamy przed sobą tkaninę splisowaną mechanicznie. Przykładowo: fałdy mają rozstawienie na wierzchu spódnicy 3 cm. Obliczamy liczbę fałd na obwodzie bioder, np. 84 cm : 3 28 fałd. Szerokość każdej fałdy — 3 cm • 6 cm. Liczba fałd w talii musi być taka sama, tj. 28, ale muszą one być szersze, aby uzyskać dopasowanie spódnicy do talii, której wymiar wynosi 64 cm (62 cm -+- 2 cm na wdanie w pasek). 64 cm : 28 fałd 2,3 cm. Szerokość fałdy dopasowującej spódnicę plisowaną na linii talii wyniesie więc 6 cm + + (3 cm — 2,3 cm) 6 cm + 0,7 cm— 6,7 cm. Szerokość każdej fałdy na linii talii musi więc się zwiększyć 0 0,7 cm. Różnicę tę dodajemy do szerokości każdej fałdy, odmierzając jej wartość od punktu Tl, tzn. od krawędzi załamania fałdy w lewo.[przypisy: Choroba Perthesa, latimeria, difenhydramina, hologramy na legitymację studencką ]
[podobne: tombut, europaczka, rossne pl ]

Tags: , ,

This entry was posted on Thursday, September 12th, 2019 at 7:01 pm and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

 

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: europaczka rossne pl tombut